Kommande disputationer

John Edman Ansell försvarar sin avhandling Maktens tal och talets makt: Kunglig maktlegitimering i Erik XIV:s och Johan III:s tid den 22 oktober 2021.

Intresserade som inte har möjlighet att delta i disputationen på plats kan göra det som åhörare via zoom. Av tekniska skäl kommer sådana åhörare inte att kunna ställa frågor eller på annat sätt delta i akten annat än som just åhörare.

Länk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69978289447

Senast uppdaterad: 2021-10-07