Historiska föreningen

Medlemsavgift

50 kr per år för studenter
80 kr per år för icke-studenter

 Medlemsavgiften betalas vid en föreningssammankomst.

Historik

Historiska Föreningen i Uppsala bildades år 1862. Av tradition hålls tre möten per år, nämligen årsmöte (mars), höstmöte (oktober) och julmöte (december). Då ges föreläsningar om aktuella teman. Bland föreläsarna under senare år kan nämnas Dick Harrison, Gunnar Wetterberg, Jan von Bonsdorff, Birgit Sawyer, Merete Mazzarella, Erik Fichtelius, Yvonne Svanström, Heléne Lööw och Peter Englund.


Föreningens sammankomster utgör mötesplatser för alla historieintresserade. Sammankomsterna äger vanligen rum i Geijersalen (Eng 6-1023) med efterföljande sexa på Historiska institutionen, Thunbergsvägen 3 A i Uppsala.

Historiska föreningens styrelse

ordförande Louise Berglund
vice ordförande Margaret Hunt
skattmästare Eric Bergelin
vice skattmästare Michael Otto
sekreterare Jenny Grandin
vice sekreterare Sofi Pahlin
klubbmästare Caroline Lindroth och Jakob Starlander
ledamöter Johannes Lundström, Rachel Bott och August Aronsson

Vill du få information per e-post kan du kontakta föreningens sekreterare:
jenny.grandin@hist.uu.se.