Högre seminariet: Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: Lior Becker
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Granskare: Malin Thor Tureby