Uppsala seminarium i Social Historia (USSH): Mellan fritt och ofritt arbete

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ekonomikum Cassiopeja Kyrkogårdsgatan 8A (Gamla Observatoriet)
  • Föreläsare: Yvonne Svanström och Fia Sundevall, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet
  • Arrangör: Uppsala Seminarium i Social Historia (USSH)
  • Kontaktperson: Christopher Pihl
  • Seminarium

Mellan fritt och ofritt arbete. Arbetsmarknadsrelationer och välfärdssamhälle i Sverige 1880-2022. Presentation av ett nytt forskningsprojekt