INSTÄLLT OCH UPPSKJUTET TILL HT 2020. Gender and work: Grosshandlande hustrur, döttrar och änkor

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken
  • Föreläsare: Christine Bladh
  • Arrangör: Historiska institutionen, Gender and Work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Christine Bladh (prof em, Södertörns högskola) presenterar sin bok Hennes snilles styrka: Kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750–1820, från 2018. Boken finns i fulltext på: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1193036/FULLTEXT01.pdf
Läs gärna slutkapitlet (s. 145–162) inför seminariet.