Gender and work: Kvinnliga entreprenörer

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Eng 22 - 1009
  • Föreläsare: Cecilia Candreus, Textilvetenskap, Uppsala universitet
  • Arrangör: Historiska institutionen, Gender and Work
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Cecilia Candreus lägger fram ett utkast till anslagsansökan med titeln ”..igenom egen flit och handaslöjd sig föda och försörja... Kvinnliga entreprenörer inom den textila hantverkssektorn 1739-1846.” Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Cecilia (cecilia.candreus@konstvet.uu.se) för att få texten.