Upcoming thesis

John Edman Ansell defends his thesis Maktens tal och talets makt: Kunglig maktlegitimering i Erik XIV:s och Johan III:s tid October 22 2021.

Last modified: 2021-08-25