The Department

The department is governed by a departmental board, with the head of department as chair person. Among its members are elected staff and student representatives.

Head of department
Henrik Ågren from July 1, 2020

Deputy Head of Department
Karin Hassan Jansson

Teaching Personnel Representatives
Lars M Andersson
Roland Kostic
Theresa Johnsson
Jonas Lindström

Teaching Personnel Representatives
Louise Berglund
Jakob Evertsson
Tomislav Dulic
Mikael Alm

Administrative Personnel Representatives
Nelly Fernando (permanent)
Lovisa Åkerlind (deputy)

PhD Student Representative
Björn Holm (permanent)
Mandy van der Hoeven (deputy)

Student Representatives (permanent)
Oskar Brundin
Alva Eliasson

Student Representatives (deputy)
vacancy
vacancy

Arbetsgrupper vid Historiska institutionen

Arbetsgruppen för forskarutbildning/forskarskolan Stockholm-Uppsala

Eric Bergelin, Aske Stick
Margaret Hunt
Dag Lindström
Maria Ågren, ordförande

Arbetsgruppen för lika villkor och arbetsmiljö

Jakob Evertsson, ordförande
Björn Furuhagen, skyddsombud
Jezzica Israelsson
Sandra Olsson
Christopher Pihl
Moa Sjödahl

Studeranderådet

Studentrepresentanter från grund- och avancerad nivå träffar studierektorer på grund- och avancerad nivå och prefekten på Historiska institutionen, en gång varje termin. Syftet är att ge studenterna en möjlighet att öppet och förutsättningslöst diskutera sina kurser och sin studiesituation med företrädare för institutionens ledning

Last modified: 2021-04-27