Uppsala seminarium i Social Historia (USSH): 1690-talets kris

  • Date: –16:00
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/68742520171
  • Lecturer: Martin Linde och Daniel Larsson, Historiska institutionen, Göteborgs universitet
  • Organiser: Uppsala Seminarium i Social Historia (USSH)
  • Contact person: Christopher Pihl
  • Seminarium