Högre seminariet: Från köpebrev till fastebrev. Fastighetsförsäljningar i Kalmar, 1750–1800

  • Date: –15:00
  • Location: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Lecturer: Jenny Grandin
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Jenny Grandin ventilerar avhandlingsavsnittet Från köpebrev till fastebrev. Fastighetsförsäljningar i Kalmar, 1750–1800.