Högre seminariet: Censuses of Gustavia 1835-1872: Digital Mapping of Diversity and Division in the Swedish Caribbean

  • Date: –15:00
  • Location: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Lecturer: Ale Pålsson
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Ale Pålsson ventilerar artikeln ”Censuses of Gustavia 1835-1872: Digital Mapping of Diversity and Division in the Swedish Caribbean”.
Seminariespråk svenska och engelska