Högre seminariet: Swedish Free Trade and Informal Empire in the Caribbean, 1812-1814

  • Date: –15:00
  • Location: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Lecturer: Victor Wilson
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Victor Wilson ventilerar artikeln "Swedish Free Trade and Informal Empire in the Caribbean, 1812-1814"
Seminariespråk svenska och engelska