GaW-seminarium: Jakt i södra Sverige

  • Date: –12:00
  • Location: Via zoom eller i en lokal som meddelas senare Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/61102862646 Meeting ID: 611 0286 2646
  • Lecturer: Örjan Kardell
  • Website
  • Organiser: Gender and work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Örjan Kardell lägger fram ett artikelutkast med titeln ” The extent of hunting in the southern third of Sweden, 1822–1835”.

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Örjan (orjan.kardell@hist.uu.se) för att få texten.