GaW-seminarium: Luther, undervisning och hushåll

  • Date: –12:00
  • Location: Via zoom eller i en lokal som meddelas senare Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/61102862646 Meeting ID: 611 0286 2646
  • Lecturer: Urban Claesson
  • Website
  • Organiser: Gender and work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Urban Claesson lägger fram utkast till en del av sin kommande ” ”Hushåll i nordiska katekesutvecklingar – variationer på ett tema av Luther.”

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.