GaW-seminarium: Arbete, verb och titlar

  • Date: –12:00
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/61102862646
  • Lecturer: Jonas Lindström och Maria Ågren
  • Organiser: Gender and work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Jonas Lindström och Maria Ågren lägger fram ett artikelutkast med titeln "A translation problem: making work-verbs and occupational descriptors speak to each other". Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Jonas (jonas.lindstrom@hist.uu.se) för att få texten.