Building a city: Swedish municipal infrastructure investments in comparative perspective 1862-1945

  • Date: –15:00
  • Location: zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61422678720
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Johan Ericsson ventilerar projektansökan Building a city: Swedish municipal infrastructure investments in comparative perspective 1862-1945

Texten tillgängliggörs på Historiska institutionens sida på Medarbetarportalen en vecka före seminariet. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla författaren för att få ta del av texten.