School inspection and professionalization of the elementary school teachers in Sweden in the late nineteenth and early twentieth century

  • Date: –15:00
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/681667705310
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Jakob Evertsson ventilerar artikeln “School inspection and professionalization of the elementary school teachers in Sweden in the late nineteenth and early twentieth century”

Texten tillgängliggörs på Historiska institutionens sida på Medarbetarportalen en vecka före seminariet. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla författaren för att få ta del av texten.