The Diplomatic Home

  • Date: –15:00
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Susanna Erlandsson ventilerar ett utkast till kapitlet ”The Diplomatic Home” ur sin kommande bok Personal Politics in the Postwar World: Western Diplomacy Behind the Scenes

Texten tillgängliggörs på Historiska institutionens sida på Medarbetarportalen en vecka före seminariet. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla författaren för att få ta del av texten.