Historier om historia

  • Date: –15:00
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Lecturer: Catarina Lundström
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Catarina Lundström, tidigare MittUniversitetet, ventilerar projektansökan ”Historier om historia”

Texten tillgängliggörs på Historiska institutionens sida på Medarbetarportalen en vecka före seminariet. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla författaren för att få ta del av texten.