Smuggling in the North. Globalisation and the Consolidation of Economic Borders in Sweden, 1766-1806

  • Date: –15:00
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Lecturer: Anna Knutsson
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Anna Knutsson ger en föreläsning baserad på sin doktorsavhandling ”Smuggling in the North. Globalisation and the Consolidation of Economic Borders in Sweden, 1766-1806”