Historiska institutionen

Studera utomlands

Du har möjlighet att åka till flera olika länder i Europa för att studera.

Kontakt

Institutionskoordinator
György Nováky
erasmus@hist.uu.se

Administratör
Moa Sjödahl
018 471 1546
erasmus@hist.uu.se
torsdagar kl 10-12

Besöksadress: Thunbergsvägen 3 A
Postadress: Box 628, 751 26 Uppsala
Telefax: 018 471 1528