Kommande disputationer

Katarina Nordström försvarar sin avhandling Trängsel i välfärdsstaten:  Expertis, politik och rumslig planering i 1960- och 1970-talets Sverige kl 9.15 fredagen den 23 november 2018 i sal IV, universitetshuset.