Kommande disputationer

Christopher Thompson försvarar sin avhandling Norges Våpen: Cultural Memory and Uses of History in Norwegian Black Metal kl 13.15 fredagen den 18 januari 2019 i Humanistiska teatern, Engelska parken.