Historiska institutionen

Kommande disputationer

Josefin Englund försvarar sin avhandling Som folk är mest. Könsideal i svenska kontaktannonser 1890-1980 kl 9.15 fredagen den 21 september 2018 i Humanistiska teatern, campus Engelska parken.

Avhandlingen finns i fulltext:
Direktlänk: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1222425
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-353784