Historiska institutionen

Kommande disputationer

Ola Winberg försvarar sin avhandling Den statskloka resan. Adelns peregrinationer 1610-1680, fredagen den 18 maj 2018 kl 10.15 i Humanistiska teatern, campus Engelska parken.