Martin Almbjär och Elise Dermineur ventilerar en text från sitt gemensamma projekt om kvinnor och krediter under tidigmodern tid

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Lecturer: Martin Almbjärn och Elise Dermineur
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium