Svar på några vanliga frågor

Jag är antagen med villkor. Vad innebär det?
Om du exempelvis sökt Historia B och det i ditt antagningsbesked står att du är antagen med villkor så betyder det om du
1) läser Historia A pågående termin att kursen ännu inte är avslutad.
2) läst Historia A någon termin tidigare att du har en rest.

Man får inte börja Historia B om man inte är helt klar med Historia A däremot ges en generell dispens för det femte momentet om du läser A-kursen på höstterminen.

Var och när registrerar jag mig?

Du som blivit antagen till en kurs registrerar dig via Studentportalen. Där ser du också information om kursstart från institutionen. Reserver kallas så fort det blir en plats ledig.

Måste jag närvara vid kursstarten?
Ja, du måste närvara vid kursstarten.

Hur stor är chansen att bli antagen om jag står som reserv?
 Vi kallar reserver i tur och ordning om det finns lediga platser.

När får jag pengarna från CSN?
CSN läser av nyinkomna registreringar varje dag men det kan dröja 3-10 dagar innan studielånet betalas ut.

Om jag antas nu, kan jag spara min plats till nästa termin?
Nej, din antagning gäller den termin du sökt till kursen. Vill du läsa kursen en annan termin så måste kontakta kursadministratören som avregistrerar dig. Då kan du söka kursen en annan termin. Om du däremot inser under terminen att du vill avbryta dina studier så kan du, i mån av plats, återkomma terminen efter för att ta igen de poäng som du har kvar att läsa.

Vad händer om jag inte blir klar med kursen innevarande termin?
Du kontaktar kursadministratören som i mån av plats omregistrerar dig på kursen efterföljande termin. Då kan du ta igen de poäng du saknar. Du är välkommen att göra resttentor, men tänk på att även fullgöra eventuella obligatoriska moment. Du tenterar alltid på aktuell kurslitteratur oavsett när du läste kursen. Du har rätt att tentera en kurs som inte längre ges upp till tre terminer efter det att den inte längre ges. Kontakta kursadministratören om du ska tentera en gammal kurs.

Uppsala universitets regler för genomförande av skriftliga prov.

Jag är klar med mina studier och vill ta ut en examen. Hur gör jag?
Du ska då själv ansöka om examen hos Uppsala universitets examensenhet.

Jag har varit på utbytesstudier och vill tillgodoräkna mig kurser. Hur gör jag?
Du ska då själv ansöka om att få tillgodoräkna kurser från din utbytestermin. Inga tillgodoräknanden görs automatiskt. Kontakta kursadministratören.

Jag har glömt att söka en kurs till nästa termin. Hur gör jag?
Om du har glömt att söka i tid så kan du göra en sen anmälan på www.antagning.se .

Jag vill göra ett studieuppehåll. Hur gör jag?
Programstudenter beviljas studieuppehåll för en termin i taget. Kontakta studierektorn.
Studenter som läser fristående kurs beviljas inte studieuppehåll. Du kan endast göra avbrott på en fristående kurs om du inte har för avsikt att fortsätta att läsa.

Terminstider, fördelningen av höst- respektive vårtermin
Höstterminen ska varje år påbörjas den måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september och pågå i 20 veckor. Påföljande vårtermin skall påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågå i 20 veckor.

bild

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in