Tillgänglighet
När du besöker institutionen, hus 1, campus Engelska parken, kan du använda ingång 3A eller 3B.

Vid ingång 3B finns ramp och hiss.
Kontakta Historiska institutionen eller intendenturen vid särskilda behov.

Med bil, taxi eller transport når du ända fram till ingång 3A eller 3B från Thunbergsvägen.

Parkering finns vid hus 1. Parkeringstillstånd krävs vilket du kan hämta vid informationen, campus Engelska parken.

Kontaktuppgifter
Historiska institutionen
Thunbergsvägen 3A
018-471 1526

Intendenturen
campus Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
018-471 6882

Find your way to the Department of History

Campus Engelska parken

 


The Department of History | Thunbergsvägen 3A | Box 628, S-751 26 Uppsala, Sweden | telephone +46 18 471 15 26 | fax +46 18 471 15 28 | e-mail info@hist.uu.se

Login