Francisca Hoyer ventilerar ett avhandlingsavsnitt.

fiogf49gjkf0d

Series:
Date: 17-04-05
Time: 13.15-15.00
Room: ENG4-2007
Margaret Hunt, Ordförande

 


The Department of History | Thunbergsvägen 3A | Box 628, S-751 26 Uppsala, Sweden | telephone +46 18 471 15 26 | fax +46 18 471 15 28 | e-mail info@hist.uu.se

Login