Doktorsavhandling

Rosemarie Fiebranz : Jord, linne eller träkol? Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1750-1850. 2002. Uppsala; Uppsala University Library. Vol. 203. (Studia Historica Upsaliensia). pp. 400.
Gudrun Andersson : Tingets kvinnor och män. Genus som norm och strategi under 1600- och 1700-tal (Women and Men in the District Court. Gender as a Norm and a Strategy in the 17th and 18th Centuries). 1998. Uppsala : Univ. : Univ.-bibl.. (Studia historica Upsaliensia , 187). pp. 337.
Lars M. Andersson : En jude är en jude är en jude... Representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930 (Diss), Lund 2000.
Page 1 of 1 << Prev Next >>

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in