Rapport

Maria Ågren : Utvärdering av Pro Futura-programmet. 2017.
Roland Kostic, Johanna Söderström : Peace agreements in the 1990s – what are the outcomes 20 years later? 2015. Umeå. (Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies).
Andreas Åkerlund : Från föreningsverksamhet till statligt intresse. 2012. (Rapporter från forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi).
Andreas Åkerlund : Från nationell föreningsverksamhet till ett statligt intresse. Utlandsriktad utbildnings- och kulturpolitik ca 1880-1945. En översikt. 2012. (SEC Research Reports / Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 51).
Jonas Lindström : Den svenska statskyrkans grunddokument. 2010.
Jonas Lindström : OCR-läsning av äldre källmaterial. 2009.
Erik Lindberg : Förteckning över svenska bruksägare 1695-1844. 2009.
Peter Ericsson : Att använda case-metoden i grundutbildningen i Historia. 2008.
Björn Furuhagen : Den svenska rasbiologins historiska rötter. 2007.
Page 1 of 2 << Prev Next >>

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in