Studia Historica Upsaliensia

I serien Studia Historia Upsaliensia publiceras avhandlingar och monografier som har skrivits vid Historiska institutionen.  Serien ingår i Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) som distribuerar Uppsala universitetets forskningspublikationer.


Beställningar kan göras på Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) webbplats, länk till AUU.

eller adresseras direkt till
University Publications from Uppsala
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
751 20 Uppsala

telefax 018 471 6804
acta@ub.uu.se

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in