Forskarskola i historia

De historiska institutionerna vid Stockholms och Uppsala universitet inledde 2008 ett samarbete kring utbildning på forskarnivå. Samarbetet bygger på ett samordnat kursutbud, gemensamma doktoranddagar/doktorandinternat, utbyte av handledartjänster samt samordnat antagningsförfarande.

I det samordnade kursutbudet ingår följande kurser:
 

Introduktionskurs 4,5 hp
Denna kurs avser att ge en allmän introduktion till utbildningen på forskarnivå. Kursen ges tidigt varje år och undervisningen delas mellan de Historiska institutionerna i Stockholm och Uppsala.
 

Teoritillämpning i historisk forskning 7,5 hp
Denna kurs syftar till att ge doktoranderna grundläggande träning i vad teorianvändning innebär i historisk forskning. Kursen, som är ett samarbete mellan flera högskolor och universitet, ges varje vårtermin som en kombinerad Internet-internatkurs. Kursen kan komma att förläggas till andra orter än Stockholm och Uppsala.
 

Historisk teori och historiska klassiker 7,5 hp
Denna kurs är inriktad på att ge fördjupad insikt i historieämnets empiriska och teoretiska utveckling sedan 1800-talet och fram till idag. Kursen ges varje hösttermin av Historiska institutionen i Uppsala.
 

Kvalitativa och kvantitativa metoder 7,5 hp
Denna kurs ger insikter i kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen bör genomgås i början av studierna. Kursen ges varje hösttermin av Historiska institutionen i Stockholm. 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in