Presentation

Henrik Ågren
Professor

fiogf49gjkf0d

Biografi

fiogf49gjkf0d

FK vid Uppsala Universitet 1991, FD i historia 1998.

Forskare vid Uppsala Universitet 1998-2000

Universitetslektor vid Högskolan i Gävle 2000-2012

Forskare vid Uppsala Universitet 2007-2014

Docent vid Uppsala Universitet 2011.

Universitetslektor vid Linköpings Universitet 2012-2013

Biträdande professor vid Linköpings Universitet 2014

Universitetslektor vid Uppsala Universitet 2014-2015

Professor vid Uppsala Universitet 2015-

Jag forskar för närvarande inom RJ-projektet "Se ståndssamhället! Olikheternas kultur i Sverige under tidigmodern tid"

Tidigare har jag bland annat forskat inom VR-projektet "Erik den helige - landsfader eller beläte. Synen på inhemska helgon i svensk historieskrivning under 1600- och 1700-talen", om tidsmedvetande i det tidigmoderna samhället samt om kopplingen mellan offentlig namngivning och lokal identitet.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in