Presentation

Kjell Magnusson
Universitetslektor i internationell migration och etniska relationer


  • Postadress:
    Kjell Magnusson

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in