Presentation

Erika Sandström
Universitetslektor

Jag finns vid Uppsala universitet - Campus Gotland och har alltså mitt arbetsrum i Visby. Jag ägnar mig huvudsakligen (och gärna) åt undervisning, främst på distanskurser i historia men också på campus både i Uppsala och i Visby.


Biografi

Jag började läsa historia vid dåvarande Högskolan i Växjö 1993 utan någon annan plan än att det verkade intressant. Det visade sig vara så intressant att jag sedan bara har fortsatt, i olika former. Innan jag antogs som doktorand arbetade jag som gymnasielärare i historia och religionsvetenskap och under doktorandtiden var jag tjänstledig på deltid för att arbeta på Jamtli i Östersund. 2002 kom jag till Högskolan på Gotland som adjunkt och skrev där färdigt min avhandling På den tiden i dessa dagar - föreställningar om och bruk av historia vid Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli historieland (2005). Sedan dess har jag huvudsakligen ägnat mig åt undervisning och åt administrativa uppgifter som ämnesansvarig, proprefekt, prorektor och tf rektor vid Högskolan på Gotland. Den forskning jag har gjort efter disputationen har framförallt rört sig inom samma tema som jag disputerade på - bruk av och föreställningar om historia. Nu har jag dock bytt forskningsinriktning och ägnar mig åt Svenska brukshundklubben och "hundhavandet" som folkrörelse och kulturyttring.
 • Telefon: +46 18 4718302
 • Telefon: 0498 10 83 02
 • E-mail: erika.sandstrom@hist.uu.se
 • Besöksadress:
  Cramérgatan 3, Visby

  Postadress:
  Erika Sandström
  Uppsala universitet
  Historiska institutionen
  campus Gotland
  Cramérgatan 3
  621 67 Visby

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in