Presentation

Erik Lindberg
Universitetslektor

Download CV

Prefekt 

Universitetslektor i historia, docent i ekonomisk historia

Forskningsintressen:

  • Infrastruktur och kollektiva nyttigheter
  • Genus och arbete under tidigmodern tid
  • Institutioner och ekonomisk utveckling
  • Offentlig upphandling i historiskt perspektiv

Biografi

Disputerade 2001 i ekonomisk historia. Arbetar sedan 2008 vid Historiska institutionen. Studierektor för avancerad nivå 2012-2016. Prefekt sedan 2017.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in