Presentation

Maria Vallström
Docent

fiogf49gjkf0d

Biografi

fiogf49gjkf0d

Maria Vallström Forskare, anställd på 50% inom det VR-finansierade projektet "Patientens mening. Om handlingsutrymmen och alternativa subjektiveringar inom den anstaltsbundna sinnessjuk- och sinnesslövården 1870-1970".

Maria Vallström (f. Andersson) har sin bakgrund i etnologiska avdelningen och på Arbetslivsinstitutet. Har också arbetat åt Jämtlands läns museum, Mittuniversitetet, Sundsvalls museum och gjort ett antal utvärderingar och uppdrag åt kommuner och lokala forskningsenheter i Hälsingland. Hon har distansarbetat från FoU Söderhamn sedan 2001. Maria Vallström disputerade 2003 på avhandlingen "Arbetslöshet och arbetsfrihet - moral, makt och motstånd", på etnologiska avdelningen vid Uppsala universitet. Där användes ett diskursanalytiskt perspektiv med utgångspunkt i Michel Foucault. Under doktorandtiden var hon anställd av Arbetslivsinstitutet inom projektet GAV (Genus, arbete, välfärdsstat), vilket leddes av Yvonne Hirdman och Gerd Lindgren. Inom genusforskningen är det främst frågor om maskulinitet och kategorisering som hon ägnat sig åt, och prövade i det förra projektet ett intersektionellt perspektiv på historiska förändringsprocesser: "Skogsbygdsliv - ett intersektionellt perspektiv på förändringsprocesser i Mellannorrland ca 1930-1975", tillsammans med Rosemarie Fiebranz.

På Jämtlands läns museum har hon arbetat med flera olika projekt om kulturarvsfrågor, främst industrisamhällets kulturarv. Det har då dels handlat om det moderna skogsarbetet, små tätorter efter industrialismen och anstalten som problematiskt kulturarv. För MAX-gruppen, museer och arkiv i Gävleborg, har hon bl a arbetat med relationen industriarv-väldsarv Hälsingegårdar.

2007-2010 arbetade Maria Vallström med forskningsprojektet "Skogsbygdsliv - ett intersektionellt perspektiv på förändringsprocesser i Mellannorrland 1930- 1975" , finansierat av Vetenskapsrådet och Nordins fond. 2010-2015 arbetar hon med undervisning och forskning inom projektet "Patientens mening", finansierat av VR. HOn har också nyligen avslutat FORMAS projektet "När verkligheten inte stämmer med kartan - sociala och kulturella förutsättningar för landsbygders hållbara utveckling (2010-2014)

  • Postadress:
    Maria Vallström
    historiska institutionen/CFL: FOU Söderhamn
    S. Järnvägsgatan 7
    826 80 Söderhamn

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in