Presentation

Andreas Åkerlund
Universitetslektor

Download CV


Biografi

M.A. i religionsvetenskap 2004 vid Freie Universität Berlin.

FD i historia 2011 inom Nationella forskarskolan i utbildningshistoria med avhandlingen Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945.

Docent i historia 2016 vid Uppsala universitet.

Academia.edu

 

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in