Forskningsprojekt

Fredrik Thomasson
Forskare

The Swedish Court of Law at Saint Barthélemy 1785-1820

Läs mer om projektet


 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in