Forskningsprojekt

Björn Furuhagen
Universitetslektor

Kampen om lärarutbildningen. Aktörer och paradigm i Sverige - Finland 1946 - 2011 (Björn Furuhagen och Janne Holmén

Läs mer om projektet


 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in