intern.hist.uu.se

 

The research project "Gender and Work" is funded by the Wallenberg Foundations through two Wallenberg Scholar grants (2010-2014 and 2017-2021). To learn more about the project, its participants and results, please click on the icon above!

Välkommen till Historiska institutionen!

Trots talet om "historielösheten" i vår tid så är många intresserade av historia. Den som inte bara vill veta vad som hänt utan också vill förstå varför, bör ha stor glädje av att läsa historia som universitetsämne. Vid Historiska institutionen kan man studera de förändringar som påverkat samhällets utveckling, både i vårt eget land och internationellt.
 
Man kan också skaffa sig bättre förståelse för forna tiders ekonomiska, sociala och politiska system. Man lär sig att kritiskt kunna välja ut fakta från källor och historisk litteratur och ställa samman dessa till en förklaring av ett händelseförlopp. Analysen gäller främst samspelet mellan ekonomiska, sociala och politiska förändringar, men ideologiska och kulturella företeelser studeras också, dels som pådrivande faktorer, dels som följdföreteelser.

 

Seminarier

Media och samverkan

100 år polisutbildning. Artikel av Björn Furuhagen Populär historia. nr 1 2017.
Kvinnors självständiga yrkesverksamhet under svenskt 1700-tal. Offentligt föredrag Mia Skott Katedralskolan, Uppsala (föredragsserie finansierad av Uppsala kommuns kulturnämnd). 2017-04-19.
25 år efter Bosnienkriget. Intervju med Roland Kostic SR P1. 2017-04-05.
Tag den judiska minoritetens oro på allvar. Artikel av Heléne Lööw Dagens samhälle. 2017-04-03.

Aktuellt

Samfundet S:t Erik, Stadsarkivet i Stockholm och Stockholmia förlag ger 2017 års Stockholmiapris för bästa akademiska uppsats om Stockholm till Isabella Forssberg och Tobias Larsson.

Trump's first 100 days in office, Stadsbiblioteket 2 maj 2017. Läs informationsblad.

Forskningsnoden KOM inbjuder till en workshop, "Vetandets växelkurser – samlingar, byten och krigsbyten från stormaktstiden till 1800-talet", den 18 maj 2017. Se länk för mer information. Institutionens kontakt vid frågor är Mikael Byström. 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in